Welkom bij SaSu

 

SaSu bestaat sinds 2023 uit 2 onderdelen:

1. Gezondheid - yoga en advies & behandeling, advies en begeleiding op gebied van orthomoleculaire therapie, gezondheid en leefstijl.

2. Organisaties - interim-/verandermanagement, coaching, projectmanagement. 

 

SaSu advies is in 2011 opgericht en staat voor Samen Succesvol. Als je iets wilt bereiken kan je dat meestal niet in je eentje. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. Voor bedrijven die met een vraagstuk worstelen (een gezonder bedrijf en medewerkers willen) of mensen die advies en ondersteuning nodig hebben op het gebied van gezondheid en leefstijl.

 

Binnen organisaties speelt teamwork een grote rol in het al dan niet behalen van resultaten. Een manager kan het niet in zijn eentje, maar heeft een goed team nodig om succesvol te zijn. Aan de andere kant heeft een team een leider nodig. Samen Succesvol dus.

 

Mensen die gezondheidsklachten ervaren of uit preventie op een zoektocht zijn naar een optimale gezondheid/leefstijl lukt het vaak niet alleen. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld de passende ondersteuning binnen het eigen netwerk en kan daarom wel een steuntje in de rug gebruiken. 
 

SaSu geeft vanuit passie, plezier en professionaliteit advies en praktische ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld verbetertrajecten en teamperformance in bedrijven. Maar ook aan mensen die ondersteuning en advies nodig hebben wat betreft gezondheid en leefstijl.

 

Samen met de opdrachtgever/client inventariseer ik de wensen en behoeftes, voer een gedegen analyse uit en vertaal deze naar praktische adviezen.