Welkom bij SaSu

 

SaSu advies staat voor Samen Succesvol. Als je iets wilt bereiken kan je dat meestal niet in je eentje. Binnen organisaties speelt teamwork een grote rol in het al dan niet behalen van resultaten. Een manager kan het niet in zijn eentje, maar heeft een goed team nodig om succesvol te zijn. Aan de andere kant heeft een team een leider nodig. Samen Succesvol dus.

SaSu geeft vanuit passie, plezier en professionaliteit advies en praktische ondersteuning op het gebied van verbetertrajecten en teamperformance.
Samen met de opdrachtgever inventariseer ik de wensen en behoeftes, waarna ik deze vertaal naar een praktische uitvoering binnen de verschillende lagen in de organisatie.