SaSu advies & management

CV

 
Persoonlijke gegevens
 

 
naam en voornaam:                  Ooijevaar - Boersma, Henderieke
adres:                                      Groot Barlaken 32
                                               1851 GC Heiloo
telefoonnummer:                      06-26354750
e-mail:                                     henderieke@hotmail.com
geboortedatum en –plaats:         29-01-75 te Assen
burgerlijke staat:                       gehuwd
kinderen:                                  2
geslacht:                                  vrouwelijk
nationaliteit:                             Nederlandse
 
 

 
Opleidingen                                                                                      Diploma
 

 
2010 – 2011                     Sustainable Executive MBA, TSM Business school           Ja
2006 – 2009                     Post HBO Bedrijfskunde, SLB                                        Ja
1994 – 1998                     Inservice A-verpleegkundige MC Haaglanden                 Ja
1993 – 1994                     Hogere Europese Beroepen Opleiding                         
1992 – 1993                     High School in Colorado, USA                                       Ja
1987 – 1992                     HAVO                                                                         Ja
 

 
Cursussen, trainingen e.d.
 

 
·         Management Ontwikkelingsprogramma, De Heel ZMC
·         Onderhandelen voor vrouwen, De Baak Management Centrum
·         Doelgroep gericht schrijven
·         Verkoopvaardigheden voor de Binnendienst
·         ISBW Accountmanagement
·         PowerPlay for users (cognos)
·         Gems Retailer Management
·         Goede beheersing van de Officepakketten Word, Excel en PowerPoint
·         Rijbewijs B
 
 
 

 
Werkervaring
 
 
Periode                                                                                Werkgever

 

 
1 oktober 2011 - heden                                            eigenaar SaSu advies & management
 

 
1 juli – 1 oktober 2011                                             Voorbereiding start eigen bedrijf.
 
 
1 oktober 2011                                                       SaSu advies staat voor Samen Succesvol. Als je iets wilt bereiken kan je dat meestal niet in je eentje. Binnen organisaties speelt teamwork een grote rol in het al dan niet behalen van resultaten. Een manager kan het niet in zijn eentje, maar heeft een goed team nodig om succesvol te zijn. Aan de andere kant heeft een team een leider nodig. Samen Succesvol dus.

Start SaSu advies & management

SaSu richt zich op advies en praktische ondersteuning ten behoeve van verbetertrajecten op gebied van teamperformance en doelmatigheid. Ik maak hierbij gebruik van o.a. procesanalyse & procesherinrichting, verbeterpuntenanalyse, teambuilding/teamtraining activiteiten (inclusief vooranalyse en natraject/implementatie), interim-management, verandermanagement.
        
                                                                                             
 
1 oktober 2011 – heden                                            Accezz International  is marktleider in het implementeren van verbeteringen door gedragsverandering. Wij werken voor organisaties en teams vanaf 200 fte; in de zorg, zakelijke dienstverlening, de industrie en (semi-) overheid. Dit resulteert in:Opdracht via Accezz International
                                                                                              Consultant

 
- fundamentele gedrag- en procesverandering
- resultaten structureel zichtbaar in de boeken, met een financiële garantie
- we nemen alle lagen in uw organisatie mee
- 70% van uw investering in implementatie is voor het einde al terugverdiend
- een ROI (return on investment) van 200% - 300%
 
20% van de tijd werkt Accezz analytisch en verbetert zo uw operationele processen en financiële resultaten. 80% van de tijd werken we samen met uw mensen op de werkvloer op een creatieve manier, omdat verbeteringen beginnen bij mensen binnen uw organisatie. Geen “wishful thinking” en “motivational coaching”, maar échte resultaten door blijvend draagvlak en inspanning van échte mensen.
 
Okt 2011 – mei 2012 Opdracht voor een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam.
 
Mei 2012 – heden              Opdracht voor een organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Veldhoven.

 

 
1 juli 2003 tot 1 juli 2011                                      Zaans Medisch Centrum
 

 
                                                                                              Functie:
 
September 2010 – 1 juli 2011                                    1. Interim hoofd dagopname en preoperatieve polikliniek
 
 
Januari 2010 – 1 juli 2011                                         2. Bedrijfs- & Beleidsadviseur
 
 
Taken en verantwoordelijkheden
 
·                Projectmanager Integraal Management Systeem,
het borgen van de bedrijfsvoering met behulp van een managementsysteem van strategie naar uitvoering;
·                Werkgroeplid implementatie management informatiesysteem;
·                Werkgroeplid controle DBC’s (diagnose behandel combinatie);
·                Lid en secretaris RVE-stuurgroep “op weg naar volwassenheid”. De stuurgroep opdracht: het ontwikkelen van voorstellen om het door het ZMC gekozen besturingsconcept van Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE) in zijn implementatie te verbeteren.

T.b.v. de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid OK (operatiekamers);
·                Advisering en ondersteuning bij veranderprocessen en de ontwikkeling van het managementteam bij de RVE OK. Door o.a. procesherinrichting, kostprijsverlaging, taakdifferentiatie, controle en opvolging doelstellingen, maken plan van aanpak proces- , structuur- en cultuurverbetering;
·                Action research binnen de RVE OK, met als doel een verbeterde managementcontrol en een slagvaardig (doortastend) management team.

September 2007 - januari 2010                                    3. Adviseur / projectmanager
 
Doelmatigheid & verandermanagement
 
Taken en verantwoordelijkheden
·                Doorlichten van de werkprocessen van de medisch ondersteunende en algemeen ondersteunende diensten op het gebied van doelmatigheid, managementgedrag en managementsystemen;
·                Opstellen van (communicatie-) plannen voor de betrokken afdelingen, het organiseren en begeleiden van workshops als co-trainer;
·                Bereiken van consensus over de wijzigingen in de processen, de te hanteren prestatie-indicatoren en de invulling van het managementsysteem;
·                Maken van financiële analyses, bewaking van de voortgang en planning en het signaleren van afwijkingen;
·                Adviseren van de Raad van Bestuur en overig management;
·                Monitoren op het uitvoeren van de gemaakte afspraken en het gebruik van de verschillende management tools;
·                Procesanalyse en procesherinrichting;
·                Begeleiding van het management in het uitvoeren van plannen van aanpak;
·                Het bieden van advies en ondersteuning in het gebruik van management tools, uitvoeren van analyses (procesmatig, financieel), vertalen van strategie;
·                Begeleiden, aanjagen doelmatigheidsprojecten;
·                Maken van beleidsvoorstellen en plannen van aanpak.
 
Overige projecten
·                Invoering Competentiemanagement ziekenhuisbreed;
·                Project ‘Tijd voor Zorg’; Doelstelling van het project: het verhogen van de direct patiëntgebonden tijd door het invoeren van procesverbeteringen en het optimaliseren van de effectiviteit om een optimale patiëntenzorg te kunnen garanderen.
 
Juli 2003 – september 2007                                       4. Staffunctionaris dagopname
 
Taken en verantwoordelijkheden
·                Kwaliteitsprojecten (b.v. NIAZ, het informatiespreekuur);
·                Onderzoek (w.o. pijnscore, elektronische patiëntenfeedback);
·                Taakopdrachten & overige innovatieve projecten (b.v. initiëren van veranderingsprocessen, maken procesbeschrijvingen, verpleegkundige verslaglegging, medisch verpleegkundig dossier, portfolio, competentiegericht werken);
·                Ontwikkelen en implementeren van protocollen & procedures, waaronder Service protocol;
·                Ondersteuning werkbegeleiders, en coördineren bijscholingen medewerkers;
·                Signaleren en maken van beleid o.h.g.v. verpleegkundige, medische en organisatorische ontwikkelingen;
·                Promoten van de afdeling intern en extern (intra- en internet);
·                Beleidsadvisering w.o. introductie coördinatoren, ontwikkelen service concept;
·                Projectleider diverse projecten, w.o. Werken Zonder Wachtlijst op de poli gynaecologie, Sneller Beter projectteambegeleider procesherinrichtingsprojecten, invoering van het vakinhoudelijke leiderschapsprogramma Nightingale in het ZMC en het project voorbehouden handelingen.


 
Januari 2002 – juli 2003                                                   EPN-Platform voor de Informatie-                                                                                              samenleving
 

 
 
Functie: Programmamanager Gezondheidszorg

 
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 
·                Initiëren en stimuleren projecten op het gebied van ict en de gezondheidszorgsector;
·                Zorgdragen voor de ontwikkeling, de tijdige oplevering, de kwaliteit en het budgetbeheer van de algemene gezondheidszorgactiviteiten. (Onderzoek, begeleiding stagiaires, expertmeetings, congressen, nieuwsforums, presentaties, persberichten, projectplannen en het uitbrengen van beleidsadvies);
·                Signaleren ontwikkelingen in de gezondheidszorg en uitdagende projectgebieden.(Zoveel mogelijk vooruitlopend op de actualiteit);
·                Richtten op de groei en goede kwaliteit van het relatienetwerk;
·                Verzorgen communicatie rond (de uitkomsten van) onderzoek en projecten in het veld en binnen het netwerk.
 
 
 

 
April 1999 - december 2001                                            De Lotto
 

 
 
Functie: Account Services Medewerker
 
Taken en verantwoordelijkheden
·                Bijwerken van het cliëntenbestand t.b.v. keten;
·                Aanleveren omzetrapportages, alsmede de analyse hiervan;
·                Voorbereiden, coördineren en controleren van incentive programma’s;
·                Het voorbereiden van gesprekken met accounts;
·                Verzamelen van markt- en branchegegevens;
·                Het coördineren en controleren van de verkoopactiviteiten c.q. acties voor accounts;
·                Onderhouden van contacten met accounts, beantwoorden vragen, oplossen problemen.
 
 

 
Augustus 1994 – januari 1999                                        Medisch Centrum Haaglanden
 

 
 
Functie: gediplomeerd A-verpleegkundige
    afdeling orthopedie & traumatologie
(na de inservice opleiding)


  

 
Overige functies
 

 
April 2004 tot april 2007 Bestuurslid NVDK (Nederlandse Vereniging Dagopname en Kort Verblijf) in de functie van secretaris.
 

 
Hobby’s
 

 
·       Wandelen
·       Lezen
·       Sporten
·       Studeren
·       Koken & Bakken
 
 
 

 
Mijn talenten
 

 
·                  Communicatief vaardig
·                  Probleemoplosser
·                  Innovatief
·                  Resultaatgericht
·                  Enthousiast
·                  Ambitieus